Contoh Proyek 18

Komersil, CB-Wall

Produk yang digunakan: Simple - GLASSA CC562, CC552, CC521