Contoh Proyek 19

Komersil, CB-Wall

Produk yang digunakan: Simple - GLASSA CC541, CC591, CC521